Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Aktualności

 
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires
2012-12-03

 

„Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires” to projekt realizowany przez  Fundację Ośrodka KARTA na zlecenie, i ze środków finansowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Partnerem projektu w Argentynie była Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires. W czasie niespełna trzech tygodni pobytu w Argentynie (w listopadzie 2012) pracownicy Ośrodka KARTA – dwie osoby z działu „Ikonografii” oraz jedna reprezentująca program „Historia Mówiona”, zrealizowały szkolenie dla pracowników biblioteki, które dotyczyło digitalizacji, opracowywania oraz udostępniania archiwalnych zdjęć i dokumentów, a także nagrywania, archiwizacji oraz udostępniania biograficznych relacji audio.

Celem projektu było wsparcie merytoryczne pracowników Biblioteki im. I. Domeyki, a także wsparcie rzeczowe możliwe dzięki zakupieniu ze środków MSZ, i przekazaniu bibliotece, profesjonalnego skanera, dysków do zabezpieczenia i przechowywania danych oraz dwóch profesjonalnych dyktafonów.

Inspiracją dla treści projektu był realizowany od dwóch lat przez Ośrodek KARTA, a finansowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, projekt „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej” skierowany do pracowników gminnych bibliotek w Polsce. Postanowiliśmy wykorzystać doświadczenie zdobyty w trakcie realizacji tego projektu i nawiązać współpracę z polską biblioteką w Buenos Aires. Udało się to przede wszystkim dlatego, że pracownicy Biblioteki im. I. Domeyki od lat aktywnie działają na rzecz zapisywania i zachowania historii Polaków w Argentynie. W zbiorach biblioteki są liczne dokumenty oraz fotografie, jej pracownicy działają na rzecz pozyskiwania nowych dokumentów, a za sobą mieli już pierwsze próby nagrywania relacji audio. Propozycja warsztatu oraz działań dokumentacyjnych wyszły więc naprzeciw doświadczeniom będącym już udziałem członków zespołu biblioteki.

Poza realizacją szkolenia dla pracowników Biblioteki im. I. Domeyki, równorzędnym celem pobytu reprezentantów KARTY w Buenos Aires była digitalizacja archiwalnych zdjęć i dokumentów oraz realizacja nagrań biograficznych z reprezentantami najstarszego pokolenia Polaków. W trakcie wyjazdu udało się zdigitalizować i przygotować do opisu ponad 1000 archiwalnych zdjęć i dokumnatów. Najstarsze z nich powstały w latach 90. XIX wieku i dokumentują historię Polaków w Argentynie. Dużą część wśród zdigitalizowanych fotografii stanowią zdjęcia z kolekcji Stanisława Pyzika, wieloletniego prezesa Związku Polaków w Argentynie.

Nagranych zostało kilkanaście osób, dawnych obywateli II RP. Dwie osoby wyznania mojżeszowego - jedna trafiła do Buenos Aires w roku 1935, druga opuściła Polskę w 1941. Z kilkunastu osób, których historie udało się zapisać trzy urodziły się w latach 30. i 40., pozostałe w latach 20. Dwóch najstarszych Rozmówców urodziło się w 1921 roku. Wśród nagranych są dawni mieszkańcy wschodnich terenów II RP, którzy doświadczyli deportacji i opuścili ZSSR wraz z armią gen. Andersa, dwie osoby uciekły z Polski już po wojnie przez „zieloną granicę”, a jeden z rozmówców był więźniem Auschwitz oraz obozu Neuengamme i po wyzwoleniu nie wrócił już do Polski.

Wybrane kopie fotografii zdigitalizowanych podczas pobytu w Buenos Aires, a także wybrane fragmenty nagrań zostały umieszczone, i będą jeszcze w najbliższym czasie umieszczane na stronie internetowej.

 

      MSZ-logo  IMG_3339  IMG_3463  DSCF2308

 

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.