Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 255 wyników:

30.10.1942. Wielka Brytania / 30.10.1942. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

30.10.1942. Wielka Brytania / 30.10.1942. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

30.10.1942. Wielka Brytania / 30.10.1942. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

30.10.1942. Wielka Brytania / 30.10.1942. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

30.10.1942. Wielka Brytania / 30.10.1942. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

30.10.1942. Wielka Brytania / 30.10.1942. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

3.08.1942. Tarnów, Polska / 3.08.1942. Tarnów, Polonia. źródło historyczne  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14.06.1946. Chieti, Włochy / 14.06.1946. Chieti, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Czerwiec 1946. Południowe Włochy / Junio de 1946. Sur de Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14.06.1946. Chieti, Włochy / 14.06.1946. Chieti, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wrzesień 1946. Wielka Brytania / Septiembre de 1946. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944. Teheran, Iran / 1944. Teherán, Irán. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, prowincja Lukka, Włochy / 1944, Provincia de Lucca, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy / 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy / 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy /1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, wzgórze Monte Cassino, Włochy / 1944, Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, półwysep Apeniński, Włochy / 1944, Península Apenina, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Maj 1944, okolice Monte Cassino, Włochy / Mayo 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

16.07.1943. Newark, Wielka Brytania / 16.07.1943. Newark, Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

16.07.1943. Newark, Wielka Brytania / 16.07.1943. Newark, Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1940-1948, Wielka Brytania / 1940-1948. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1940-1948. Glasgow, Wielka Brytania / 1940-1948. Glasgow, Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wrzesień 1939 / Septiembre de 1939. wywiad  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1941. Zesłańcy / 1941. Deportados. fotografia  »
1941

1941. Zesłańcy / 1941. Deportados. fotografia  »
1941

1944-1946. Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1944 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Pomnik. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości z udziałem polskich żołnierzy we Włoszech / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości Polaków we Włoszech / 1945-1946. Festividades polacas en Italia.. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Żołnierz 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Soldado de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis . fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

4.03.1946. Kaziuk / 4.03.1946. Kaziuk. fotografia  »
1946 - 03 - 04

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Prawdopodobnie szpital polowy / 1945. Probablemente un hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1944-1945. Ranny żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / 1944-1945. Un herido de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1945 - 12 - 31

1945. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Edward Idczak z kolegą / 1945. El soldado de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente Edward Idczak con un amigo. fotografia  »
1945

1947. Edward Idczak z kolegami / 1947. Edward Idczak con amigos. fotografia  »
1947

1947. Polscy żołnierze w obozie przejściowym w Wielkiej Brytanii / 1947. Soldados polacos en el campo de tránsito en Gran Bretaña. fotografia  »
1947

1945. Szpital polowy / 1945. Hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Rekonwalescenci / 1945. Reconvalescentes. fotografia  »
1945

1947. Polscy żołnierze w porcie / 1947. Soldados polacos en el puerto. fotografia  »
1947

1947. Żołnierskie pożegnanie przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii / 1947. Despedida de los militares antes de abandonar Gran Bretaña. fotografia  »
1947

1947. W drodze do Argentyny / 1947. En camino a Argentina. fotografia  »
1947

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1942. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / 1942. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. fotografia  »
1942

1943. Wizyta generała Kazimierza Sosnkowskiego na Bliskim Wschodzie / 1943. General Kazimierz Sosnkowski con visita en el Oriente Próximo. fotografia  »
1943

1942. Kazimierz Mittelstaedt w Palestynie / 1942. Kazimierz Mittelstaedt en Palestina. fotografia  »
1942

1945. Polscy żołnierze we Włoszech / 1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polacy we włoskim miasteczku / 1945. Polacos en un pueblo italiano. fotografia  »
1945

1941. Wizyta Króla Jerzego VI u żołnierzy 1. Korpusu Polskiego / 1941. Jorge VI Rey de Inglaterra con visita en el 1o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1944 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945. Cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio de Montecassino. fotografia  »
1945

1945. Polski cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio polaco de Montecassino. fotografia  »
1945

1944. 2. Korpus w Egipcie / 1944. 2o Cuerpo Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. 2. Korpus Polski w Egipcie / 1944. 2o Cuerpo Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Polscy żołnierze w Egipcie / 1944. Soldados polacos en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1942. Generał Władysław Anders / 1942. General Władysław Anders. fotografia  »
1942

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1945. Danuta i Henryk Mittelstaedt / 1945. Danuta y Henryk Mittelstaedt. fotografia  »
1945 - 04

1946. Ołtarz w polskim obozie wojskowym / 1946. Altar en el campo militar polaco. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1945-1946. Pomnik / 1945-1946. Monumento. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

29.10.1940. Okładka legitymacji wojskowej zagranicznego oficera należąca do Jerzego Władysława Jeżewskiego/Frente de la libreta del ejército de oficial extranjero perteneciente a Jerzy Władysław Jeżewski. fotografia  »
1940 - 10 - 29

3.05.1941. Internowani żołnierze.. fotografia  »
1941 - 05 - 03

Lata 40. Internowani żołnierze.. fotografia  »
lata 40.

8.02.1941. Ludwik Figna.. fotografia  »
1941 - 02 - 08

Lata 40. Ludwik Figna z kolegami.. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Wiesława Szafik ze znajomymi.. fotografia  »
lata 40.

Maj 1942. Internowani żołnierze.. fotografia  »
1942 - 05

9.09.1941. Internowani żołnierze.. fotografia  »
1941 - 09 - 09

Lata 40. Ludwik Figna z Wiesławą Szafik i matką.. fotografia  »
lata 40.

16.03.1943. Rodzina.. fotografia  »
1943 - 03 - 16

Lata 40. Ludwik Figna i Wiesława Szafik.. fotografia  »
lata 40.

Po 1.09.1939. Ulica.. fotografia  »
1939 - 09 - 01

Po wrześniu 1939. Ulica.. fotografia  »
1939 - 09

Październik 1939. Ruiny.. fotografia  »
1939 - 10

Lata 30. Józef Beck. . fotografia  »
lata 30.

Po 1.09.1939. Ulica Mokotowska.. fotografia  »
1939 - 09

Wrzesień 1939. Ulica Nowy Świat.. fotografia  »
1939 - 09

Październik 1939. Ruiny.. fotografia  »
1939 - 10

1943. Krystyna Mickiewicz z córką. / 1943. Krystyna Mickiewicz con su hija.. fotografia  »
1943

1944. Dzieci. / 1944. Niños.. fotografia  »
1944

1939-1945. Rodzice Moniki Mickiewicz. / 1939-1945. Padres de Monica Mickiewicz.. fotografia  »
1939 --- 1945

Początek lat 40. Andrzej Jóźwicki.. fotografia  »
lata 40.

Wybuch wojny w Warszawie (1 września 1939) / Estallido de la guerra en Varsovia (1 de septiembre de 1939). wywiad  »
2014 - 10 - 15

Polscy emigranci w Afryce (lata 40.) / Inmigrantes polacos en África (años 40.). wywiad  »
2014 - 10 - 15

1.07.1945. Dyplom i nominacja Jerzego Władysława Jeżewskiego na stopień kapitana artylerii / Diploma del nombramiento de Jerzy Jeżewski al grado de capitán de artillería. fotografia  »
1945 - 07 - 01

1946. Michał Zaprucki w czasie służby w Wielkiej Brytanii / 1946. Michał Zaprucki cuando servía en Gran Bretaña.. fotografia  »
1946 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

20.11.1943. Michał Zaprucki w Bejrucie / 20.11.1943. Michał Zaprucki en Beirut. fotografia  »
1943 - 11 - 20

5.08.1942. Michał Zaprucki z kolegami w Syrii / 5.08.1942. Michał Zaprucki con sus compañeros en Siria. fotografia  »
1942 - 09 - 05

5.08.1942. Michał Zaprucki z kolegami w Syrii / 5.08.1942. Michał Zaprucki con sus compañeros en Siria. fotografia  »
1942 - 09 - 05

1.06.1945. Żołnierze polscy we Włoszech / 1.06.1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945 - 06 - 01

1.06.1945. Żołnierze polscy we Włoszech / 1.06.1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945 - 06 - 01

1945-1946. Żołnierze polscy we Włoszech / 1945-1946. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1945 - 12 - 31

1945-1946. Żołnierze polscy w Rzymie / 1945-1946. Soldados polacos en Roma. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1943. Hanna Chodowiec i Danuta Andrzejewska /1943. Hanna Chodowiec y Danuta Andrzejewska. fotografia  »
1943

Ok 1943. Hanna Chodowiec, Danuta Andrzejewska i nieznana kobieta / 1943 (aprox.). Hanna Chodowiec, Danuta Andrzejewska y una mujer desconocida. fotografia  »
1942 --- 1945

Ok 1943. Hanna Chodowiec z koleżanką. / 1943 (aprox.). Hanna Chodowiec con una amiga. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Msza polowa w Palestynie / 1943. Misa de campaña en Palestina. fotografia  »
1943

23.04.1943. Wielkanoc w Palestynie / 23.04.1943. Pascua en Palestina. fotografia  »
1943 - 04 - 23

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1940-1945. Telegram Heleny Żółtowskiej / 1940-1945. Telegrama de Helena Żółtowska. fotografia  »
1940 --- 1945

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Heleny Żółtowskiej i jej dzieci. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Heleny Żółtowskiej i jej dzieci. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Heleny Żółtowskiej i jej dzieci. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Heleny Żółtowskiej i jej dzieci. fotografia  »
1940

Wojskowa karta rejestracyjna Zbigniewa Żółtowskiego / Tarjeta de registro militar de Zbigniew Żółtowski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego / 1940. Pasaporte de servicio de Zbigniew Żółtowski. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego / 1940. Pasaporte de servicio de Zbigniew Żółtowski. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego / 1940. Pasaporte de servicio de Zbigniew Żółtowski. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego / 1940. Pasaporte de servicio de Zbigniew Żółtowski. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego / 1940. Pasaporte de servicio de Zbigniew Żółtowski. fotografia  »
1940

1940. Paszport służbowy Zbigniewa Żółtowskiego / 1940. Pasaporte de servicio de Zbigniew Żółtowski. fotografia  »
1940

Okoliczności poznania męża, cz. 1/Circunstancias de conocer al marido parte 1. wywiad  »
2015 - 10 - 27

Okoliczności poznania męża, cz. 2/Circunstancias de conocer al marido parte 2. wywiad  »
2015 - 10 - 27

1942. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii / 1942. Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería.. fotografia  »
1942

1942. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii / 1942. Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería.. fotografia  »
1942

1942. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii / 1942. Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería.. fotografia  »
1942

1942-1943. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii przy Kwaterze Głównej Dywizji Strzelców Karpackich / Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería al lado del Cuartel General de la División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1942 --- 1943

1942-1943. Żołnierze Szwadronu Żandarmerii przy Kwaterze Głównej Dywizji Strzelców Karpackich / 1942-1943. Soldados de un Escuadrón de Gendarmería al lado del Cuartel General de la División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1942 --- 1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich. / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierz 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich Stefan Szymula / 1943. Soldado del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos, Stefan Szymula. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich z wielbłądami. / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos con camellos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943 Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1945. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946

1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich. / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1944-1948. Mieszkańcy miasteczka z polskimi żołnierzami. / 1944-1948. Habitantes de un pueblo con soldados polacos.. fotografia  »
1944 --- 1948

1945. Silvia Szymula z domu Valli, Marta Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, Marta Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli, Marta Valli i Stefan Szymula / Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, Marta Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Szymula (z domu Valli) w dniu ślubu / 8.05.1945. Silvia Szymula (nombre de soltera Valli) el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

1945. Silvia Szymula z domu Valli w towarzystwie kolegów męża. / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, acompañada de los colegas de su marido. . fotografia  »
1945

1945. VII Pluton Szkolny Żandarmerii. / 1945. VII Pelotón de Estudiantes de Gendarmería.. fotografia  »
1945

1945. Żołnierz przed Oddziałem Szkolnym Żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Un soldado delante de la Escuela de Gendarmería del 2o Cuerpo Polaco.. fotografia  »
1945

1945. Stefan Szymula / 1945. Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1946. Silvia Szymula z domu Valli, Marta Valli i Stefan Szymula / 1945-1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, Marta Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1946

1945. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1947. Ćwiczenia na poligonie wojskowym. Silvia Szymula z domu Valli (celuje z karabinu) i Stefan Szymula (2. z prawej). / Práctica en el polígono de tiro. Silvia Szymula nombre de soltera Valli (apunta con la ametralladora) y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1947

1945. Silvia Szymula z domu Valli w berecie męża./ 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, con la boina de su marido.. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli. / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli.. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli. / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli.. fotografia  »
1945

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1946-1947. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1946-1947. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946 --- 1947

1945. Żołnierze w ośrodku szkoleniowym żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Soldados en el centro de formación de la gendarmería del 2o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze w ośrodku szkoleniowym żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Soldados en el centro de formación de la gendarmería del 2o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze w ośrodku szkoleniowym żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Soldados en el centro de formación de la gendarmería del 2o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1945

1945-1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1946

1945-1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1946

Służba w 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka/Servicio en la 1a División Acorazada del general Maczek. wywiad  »
2015 - 08 - 04

Pobyt w Wielkiej Brytanii/Estancia en Gran Bretaña. fotografia  »
2015 - 10 - 17

Wybuch II wojny światowej/Estallido de la segunda guerra mundial. wywiad  »
2015 - 10 - 31

1946 - 1947. Transport polskich żołnierzy do Anglii. fotografia  »
1946 --- 1947

1942. Palestyna. Szpitale wojskowe.  »
1942

1942 - 1944. Tel-Aviv. Dom dziecka i matki. fotografia  »
1942 --- 1944

1944. Polski szpital w Teheranie. fotografia  »
1944 - 09 - 30

1942 - 1944. Iran. Polskie żołnierze na pustini. fotografia  »
1942 --- 1944

1944. Egipt. Wojsko polskie na pustyni. fotografia  »
1944

1942 - 1944. Polski szpital w Teheranie. fotografia  »
1942 1942 --- 1944

1942 - 1944. Wojsko polskie na bliskim wschodzie. fotografia  »
1942 --- 1944

1942. Polski szpital w Teheranie. fotografia  »
1942

1940-1944. Polski szpital w Urbekistanie. fotografia  »
1940 --- 1944

1940-1944. Szpitale polowe na bliskim wschodzie. fotografia  »
1940 --- 1944

Lipiec 1942. Grupa polskich żołnierzy przed hangarem R.A.F. / Grupo de oficiales polacos delante de un hangar de la R.A.F.. fotografia  »
1942 - 07

12.marca.1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12.marca.1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

12 marca 1936. Książeczka stanu służby wojskowej Jerzego Jeżewskiego / Libreta del servicio militar de Jerzy Jeżewski. fotografia  »
1936 - 03 - 12

29.03.1940. Okładka legitymacji wojskowej Jerzego Władysława Jeżewskiego/Frente de la libreta del ejército de Jerzy Władysław Jeżewski.. fotografia  »
1940 - 03 - 29

29.03.1940. Legitymacja wojskowa Jerzego Władysława Jeżewskiego/Libreta del ejército de Jerzy Władysław Jeżewski. fotografia  »
1940 - 03 - 29

29.03.1940. Tył okładki legitymacji wojskowej Jerzego Władysława Jeżewskiego/Parte posterior de la libreta del ejército de Jerzy Władysław Jeżewski. fotografia  »
1940 - 03 - 29

29.10.1940. Legitymacja wojskowa Jerzego Władysława Jeżewskiego/Libreta del ejército de Jerzy Władysław Jeżewski. fotografia  »
1940 - 10 - 29

29.10.1940. Legitymacja wojskowa Jerzego Władysława Jeżewskiego/Libreta del ejército de Jerzy Władysław Jeżewski. fotografia  »
1940 - 10 - 29

1942-1943. Portret Jerzego Jeżewskiego/Retrato de Jerzy Jeżewski.. fotografia  »
1942 --- 1943

1930-1950. Major Wojska Polskiego Maciej Henryk Zajączkowski/El mayor del Ejército Polaco Maciej Henryk Zajączkowski. fotografia  »
1930 --- 1950

1942-1943. Jerzy Władysław Jeżewski podczas pobytu na Bliskim Wschodzie/Jerzy Władysław Jeżewski durante su estadía en Medio Oriente.. fotografia  »
1942 --- 1943

Kampania wrześniowa 1939 roku. wywiad  »
2017 - 11 - 08

1941. Dokument wjazdowy do Argentyny wydany dla Stefanii Mazurkiewicz.. fotografia  »
1941

28.08.1941. Legitymacja służbowa Romana Ciechanowa wydana przez Codzienny Niezależny Kurjer Polski.. fotografia  »
1941 - 08 - 28

28.08.1941. Legitymacja służbowa Romana Ciechanowa wydana przez Codzienny Niezależny Kurjer Polski.. fotografia  »
1941 - 08 - 28

15.05.1945. Paszport dyplomatyczny Stefanii Mazurkiewicz, żony konsula Romana Mazurkiewicza.. fotografia  »
1945 - 05 - 15

15.05.1945. Okładka paszportu dyplomatycznego Stefanii Mazurkiewicz, żony konsula Romana Mazurkiewicza.. fotografia  »
1945 - 05 - 15

Brak daty. Roman Mazurkiewicz (1885-1963).. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Roman Mazurkiewicz (1885-1963).. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

25.07.1942. Świadectwo dobrego prowadzenia się wystawione dla Anny Ciechanow przez urugwajską policję.. fotografia  »
1942 - 07 - 25

Lata 40. Anna Ciechanow, żona Romana Ciechanowa. Wyemigrowała z rodziną do Argentyny w czasie II wojny światowej.. fotografia  »
lata 40.

1941. Dokument wjazdowy do Argentyny wydany dla Romana Mazurkiewicza. fotografia  »
1941

1941. Dokument wjazdowy do Argentyny wydany dla Romana Mazurkiewicza.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Śmierć matki i siostry po zwolnieniu z zesłania. wywiad  »
2015 - 11 - 15

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.