Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 104 wyników:

14.06.1946. Chieti, Włochy / 14.06.1946. Chieti, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Czerwiec 1946. Południowe Włochy / Junio de 1946. Sur de Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Czerwiec 1946. Cheti, Włochy / Junio de 1946. Chieti, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14.06.1946. Chieti, Włochy / 14.06.1946. Chieti, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, prowincja Lukka, Włochy / 1944, Provincia de Lucca, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy / 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy / 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy /1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, wzgórze Monte Cassino, Włochy / 1944, Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, półwysep Apeniński, Włochy / 1944, Península Apenina, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Maj 1944, okolice Monte Cassino, Włochy / Mayo 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Przyjazd do Włoch (1946 rok) / Llegada a Italia (1946). wywiad  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944-1946. Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1944 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Pomnik. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości z udziałem polskich żołnierzy we Włoszech / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości Polaków we Włoszech / 1945-1946. Festividades polacas en Italia.. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Żołnierz 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Soldado de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis . fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

4.03.1946. Kaziuk / 4.03.1946. Kaziuk. fotografia  »
1946 - 03 - 04

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Prawdopodobnie szpital polowy / 1945. Probablemente un hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1944-1945. Ranny żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / 1944-1945. Un herido de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1945 - 12 - 31

1945. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Edward Idczak z kolegą / 1945. El soldado de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente Edward Idczak con un amigo. fotografia  »
1945

1945. Szpital polowy / 1945. Hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Rekonwalescenci / 1945. Reconvalescentes. fotografia  »
1945

1947. Polscy żołnierze w porcie / 1947. Soldados polacos en el puerto. fotografia  »
1947

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze we Włoszech / 1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polacy we włoskim miasteczku / 1945. Polacos en un pueblo italiano. fotografia  »
1945

1945. Cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio de Montecassino. fotografia  »
1945

1945. Polski cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio polaco de Montecassino. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1945. Danuta i Henryk Mittelstaedt / 1945. Danuta y Henryk Mittelstaedt. fotografia  »
1945 - 04

1946. Ołtarz w polskim obozie wojskowym / 1946. Altar en el campo militar polaco. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1945-1946. Pomnik / 1945-1946. Monumento. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

Spotkanie z ojcem we Włoszech/Reencuentro con el padre en Italia. wywiad  »
2013 - 10 - 28

Ok. 1926. Pranie w rzece Sieve / Aprox. 1926. Lavado en el río Sieve. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1927. Silvia Valli z matką Giuseppiną / Aprox. 1927. Silvia Valli con su madre Giuseppina. fotografia  »
lata 20.

Ok. 1928. Silvia Valli z matką Giuseppiną / Aprox. 1928. Silvia Valli con su madre Giuseppina. fotografia  »
lata 20.

Ok. 1926. Most na rzece Sieve / Aprox. 1926. Puente en el río Sieve. fotografia  »
lata 20.

25.05.1933. Silvia Valli w dniu pierwszej komunii świętej / 25.05.1933. Silvia Valli el día de su primera comunión. fotografia  »
1933 - 05 - 25

Okoliczności poznania męża, cz. 1/Circunstancias de conocer al marido parte 1. wywiad  »
2015 - 10 - 27

Okoliczności poznania męża, cz. 2/Circunstancias de conocer al marido parte 2. wywiad  »
2015 - 10 - 27

Lata 30. Marta Valli z kuzynami. / Años 30. Marta Valli con sus primos.. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Silvia Valli z siostrą Martą / Años 30. Silvia Valli con su hermana Marta. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Silvia Valli z siostrą Martą. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Rodzina Silvii Valli na pokładzie statku / Años 30. Familia de Silvia Valli a bordo de un barco. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Silvia Valli z siostrą Martą / Años 30. Silvia Valli con su hermana Marta. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Święto winobrania / Años 30. Fiesta de la vendimia. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Święto winobrania / Años 30. Fiesta de la vendimia. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Święto winobrania / Años 30. Fiesta de la vendimia. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Święto winobrania / Años 30. Fiesta de la vendimia. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Silvia Valli / Años 30. Silvia Valli. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Silvia Valli na kursie krawiectwa. / Años 30. Silvia Valli en un curso de sastrería.. fotografia  »
lata 30.

1945. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946

Lata 30. Silvia Valli z siostrą Martą / Años 30. Silvia Valli con su hermana Marta. fotografia  »
lata 30.

1945. Silvia Szymula z domu Valli, Marta Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, Marta Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli, Marta Valli i Stefan Szymula / Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, Marta Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Valli i Stefan Szymula w dniu ślubu. / 8.05.1945. Silvia Valli y Stefan Szymula el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

8.05.1945. Silvia Szymula (z domu Valli) w dniu ślubu / 8.05.1945. Silvia Szymula (nombre de soltera Valli) el día de su boda.. fotografia  »
1945 - 05 - 08

1945. Silvia Szymula z domu Valli w towarzystwie kolegów męża. / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, acompañada de los colegas de su marido. . fotografia  »
1945

1945. VII Pluton Szkolny Żandarmerii. / 1945. VII Pelotón de Estudiantes de Gendarmería.. fotografia  »
1945

1945. Żołnierz przed Oddziałem Szkolnym Żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Un soldado delante de la Escuela de Gendarmería del 2o Cuerpo Polaco.. fotografia  »
1945

1945. Stefan Szymula / 1945. Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1946. Zabawa sylwestrowa. / 1945-1946. Fiesta de Nochevieja.. fotografia  »
1945 --- 1946

1945-1946. Zabawa sylwestrowa. / 1945-1946. Fiesta de Nochevieja.. fotografia  »
1945 --- 1946

1945-1946. Silvia Szymula z domu Valli, Marta Valli i Stefan Szymula / 1945-1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, Marta Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1946

1945. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli w stroju ludowym stylizowanym na polski / 1945. Silvia Szymula nombre de soltera Valli vestida con el traje típico polaco estilizado. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1947. Ćwiczenia na poligonie wojskowym. Silvia Szymula z domu Valli (celuje z karabinu) i Stefan Szymula (2. z prawej). / Práctica en el polígono de tiro. Silvia Szymula nombre de soltera Valli (apunta con la ametralladora) y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1947

1945. Silvia Szymula z domu Valli w berecie męża./ 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, con la boina de su marido.. fotografia  »
1945

1945. Silvia Szymula z domu Valli. / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli.. fotografia  »
1945

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1946-1947. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1946-1947. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946 --- 1947

1945-1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1946

1945-1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1946

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.