Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 447 wyników:

1928. Misiones, Argentyna / 1928. Misiones, Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1928. Misiones, Argentyna / 1928. Misiones, Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1928. Misiones, Argentyna / 1928. Misiones, Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1930. Berisso, Argentyna / 1930. Berisso. Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Rosario, prowincja Santa Fe, Argentyna / Fecha desconocida. Provincia Santa Fe, Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 20. Argentyna / Años 20. Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

17.04.1927. Argentyna / 17.04.1927. Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Początek XX wieku. Argentyna / Principios del siglo XX. Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1930. Argentyna / 1930. Argentina. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1932-1939. Kolonia Polana / 1932-1939. Colonia Polana. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1953. Nauczyciele i uczniowie szkoły w Polanie /1953. Profesores y estudiantes de la escuela de Colonia Polana. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1937. Fundatorzy pierwszej szkoły w Polanie /1937. Fundadores de la primera escuela en Colonia Polana. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1932. Rodzina Kuszpitów z Polany / 1932. Familia Kuszpit de Colonia Polana. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1944. Rodzina Kuszpitów z Polany / 1944 (aprox.). Familia Kuszpit de Colonia Polana. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. Fiesta patria w Polanie / Años 60. Fiesta Patria en Colonia Polana. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1920. Budowa kaplicy św. Wojciecha / Aprox. 1920. Construcción de la capilla de San Adalberto. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Początek XX wieku. Kaplica w Tres Capones / Principios del siglo XX. Capilla en Tres Capones. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Początek XX wieku. Kościół katolicki pw. św. Antoniego / Principios del siglo XX. Iglesia de San Antonio. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

6.01.1979. Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowana przez polskich emigrantów / 6.01.1979. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús erguida por inmigrantes polacos. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

3.01.1979. Plac Polski / 3.01.1979. Plazoleta Polaca. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

6.01.1979. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wybudowany przez polskich emigrantów / 6.01.1979. Iglesia de Nuestra Señora de Częstochowa erguida por inmigrantes polacos. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. Kościół pw. św. Antoniego z Padwy / Años 70. Iglesia de San Antonio de Padua. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

3.01.1979. Plac Polski / 3.01.1979. Plazoleta Polaca. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Kościół katolicki pw. św. Antoniego / Fecha desconocida. Iglesia católica de San Antonio. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowana przez polskich emigrantów / Años 70. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús erguida por inmigrantes polacos. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1979. Kościół katolicki pw. św. Antoniego / 1979. Iglesia católica de San Antonio. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

2.01.1979. Kościół katolicki pw. św. Antoniego / 2.01.1979. Iglesia católica de San Antonio. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1979. Kościół pw. św. Piotra i Pawła / 1979. Iglesia de San Pedro y San Pablo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. Kościół katolicki pw. św. Kazimierza / Años 70. Iglesia católica de San Casimiro. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1966. Uroczystości z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski / 1966. Celebración del milenio del bautismo de Polonia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Początek XX wieku. Wierni przed kościołem / Principios del siglo XX. Fieles delante de la iglesia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1942-1947. Ojciec Justynian Maciaszek / 1942-1947. Padre Justynian Maciaszek. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957-1958. Budowa kaplicy i klasztoru franciszkanóww Maciaszkowie / 1957-1958. Construcción de la capilla y del convento de los Padres Franciscanos en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957-1958. Budowa kaplicy i klasztoru franciszkanów w Maciaszkowie / 1957-1958. Construcción de la capilla y del convento de los Padres Franciscanos en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957-1958. Budowa kaplicy i klasztoru franciszkanów w Maciaszkowie / 1957-1958. Construcción de la capilla y del convento de los Padres Franciscanos en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957-1958. Budowa kaplicy i klasztoru franciszkanów w Maciaszkowie / 1957-1958. Construcción de la capilla y del convento de los Padres Franciscanos en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

7.06.1958. Pierwsza msza święta w kaplicy polskich franciszkanów / 7.06.1958. Primera misa en la capilla de los franciscanos polacos. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957-1958. Budowa kaplicy i klasztoru franciszkanów w Maciaszkowie / 1957-1958. Construcción de la capilla y del convento de los Padres Franciscanos en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957-1958. Budowa kaplicy i klasztoru franciszkanów w Maciaszkowie / 1957-1958. Construcción de la capilla y del convento de los Padres Franciscanos en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1957-1958. Budowa kaplicy i klasztoru franciszkanów w Maciaszkowie / 1957-1958. Construcción de la capilla y del convento de los Padres Franciscanos en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

28.05.1959. Procesja Bożego Ciała w Maciaszkowie / 28.05.1959. Procesión del Corpus Cristi en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

28.05.1959. Procesja Bożego Ciała w Maciaszkowie / 28.05.1959. Procesión del Corpus Cristi en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

28.05.1959. Procesja Bożego Ciała w Maciaszkowie / 28.05.1959. Procesión del Corpus Cristi en Maciaszkowo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1948. Polska rodzina / Aprox. 1948. Familia polaca. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1963. Przyjęcie po pierwszej komunii świętej / 1963. Recepción después de la primera comunión. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Po 1963. Szkoła polska / Después de 1963. Escuela polaca. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1971. Beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbe / 1971. Beatificación del Padre Maksymilian Maria Kolbe. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. Zakończenie roku szkolnego / Años 60. Fin de curso escolar. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

3.07.1967. Nauczyciele i uczniowie szkoły prowadzonej przez polskie siostry zmartwychwstanki / 3.07.1967. Profesores y estudiantes de la escuela dirigida por las Hermanas de la Resurrección de Polonia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kwiecień 1978. Polskie siostry zmartwychwstanki / Abril de 1978. Hermanas de la Resurrección de Polonia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1976-1977. Polskie siostry zmartwychwstanki / 1976-1977. Hermanas de la Resurrección de Polonia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

6.11.1965. Zakończenie roku w przedszkolu prowadzonym przez polskie siostry zmartwychwstanki / 6.11.1965. Fin de curso en la guardería dirigida por las Hermanas de la Resurrección. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1976-1977. Polska siostra zmartwychwstanka / 1976-1977. Una hermana de la resurrección de Polonia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1980. Przebudowa szkoły prowadzonej przez polskie siostry zmartwychwstanki / 1980. Reedificación de la escuela dirigida por las Hermanas de la Resurrección de Polonia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Siostra Emanuela Jankowska / Fecha desconocida. Hermana Emanuela Jankowska. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. Zajęcia w szkole prowadzonej przez polskie siostry zmartwychwstanki / Años 70. Clases en la escuela dirigida por las Hermanas de la Resurrección. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1977-1978. Szkoła prowadzona przez polskie siostry zmartwychwstanki / 1977-1978. Escuela dirigida por las Hermanas de la Resurrección. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Paszport rodziny Senejko / Años 30. Pasaporte de los Senejko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

19.01.1938. Świadectwo o nieuprawianiu żebraniny wydane dla Jerzego Senejko / 19.01.1938. Certificado de no limosnear expedido a nombre de Jerzy Senejko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

12.02.1938. Świadectwo moralności i dobrych obyczajów wystawione dla Marii Senejko / 12.02.1938. Certificado de buena conducta y buenos modales expedido a nombre de Maria Senejko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 50. Luis Raczkowski (po prawej) i jego brat Gaspar / Años 50. Luis Raczkowski y su hermano Gaspar. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Mężczyźni przy ciężarówce / Años 30. Hombres junto al camión. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 40. Rodzina Raczkowskich / Años 40. Familia Raczkowski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Budowa domu / Años 30. Construcción de casa. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 40. Siostry Dwojak / Años 40. Hermanas Dwojak. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 50. Lujan / Años 50. Luján. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1933. Ślub Anastazji Kuś i Franciszka Szeligi / 1933. Boda de Anastazja Kuś y Franciszek Szeliga. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

16.03.1939. Wanda Isabel Szeliga / 16.03.1939. Wanda Isabel Szeliga. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1925. Rodzina Jaworskich / 1925. Familia Jaworski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1925. Józef Jaworski /1925. Józef Jaworski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Wizyta duszpasterska / Años 30. Visita pastoral. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Paszport rodziny Konert / Años 30. Pasaporte de los Konert. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Helena Sawicki z nieznanymi osobami / Años 30. Helena Sawicki con desconocidos. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 40. Helena Sawicki z matką / Años 40. Helena Sawicki con su madre. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 50. Siostry Jeleń z narzeczonymi / Años 50. Hermanas Jeleń con sus prometidos. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1937. Rodzina Sawickich / 1937. Familia Sawicki. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 50. Ślub Antoniny Oszust i Bronisława Kramarza. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Teść Wiktorii Błaszczak p. Murcziew / Años 50. Suegro de Wiktoria Błaszczak Sr. Murcziew. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Rodzina Wiktorii Błaszczak / Años 50. Familia de Wiktoria Błaszczak. fotografia  »
lata 50.

Lata 60. Znaczenie konia. / Años 60. Marcando un caballo.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Orka / Años 60. Labranza.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Znaczenie konia. / Años 60. Marcando un caballo.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Mąż Wiktorii Błaszczak Krasto Murcziew (siedzi na wozie) z sąsiadami. / Años 60. Marido de Wiktoria Błaszczak, Krasto Murcziew (sentado en la carreta) con sus vecinos.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Znaczenie konia. / Años 60. Marcando un caballo.. fotografia  »
lata 60.

Lata 50. Rodzina Wiktorii Błaszczak / Años 50. Familia de Wiktoria Błaszczak. fotografia  »
lata 50.

Lata 40. (?) Albert Błaszczak z żoną Olivią Kosiński / Años 40. Albert Błaszczak con su esposa Olivia Kosiński. fotografia  »
lata 40.

Lata 50. Rodzina Wiktorii Błaszczak / Años 50. Familia de Wiktoria Błaszczak. fotografia  »
lata 50.

Lata 60. Znaczenie konia. / Años 60. Marcando un caballo.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Orka na polu / Años 60. Labranza en el campo.. fotografia  »
lata 60.

Lata 40. (?). Szkoła Augusta Błaszczaka. / Años 40. (?). Escuela de August Błaszczak.. fotografia  »
lata 40.

Lata 80. Walka bokserska / Años 80. Combate de boxeo.. fotografia  »
lata 80.

Lata 60. Znaczenie konia. / Años 60. Marcando un caballo.. fotografia  »
lata 60.

6.05.1935. Paszport rodziny Herbutów. / 6.05.1935. Pasaporte de la familia Herbut.. fotografia  »
1935 - 05 - 06

Lata 90. Uroczystość w kościele katolickim z okazji jednego z polskich świąt narodowych / Años 90. Celebración en una iglesia católica con motivo de una de las fiestas nacionales. fotografia  »
lata 90.

Lata 90. Uroczystość w kościele katolickim z okazji jednego z polskich świąt narodowych / Años 90. Celebración en una iglesia católica con motivo de una de las fiestas nacionales. fotografia  »
lata 90.

Lata 70. (?). Polacy składają kwiaty pod pomnikiem bohatera narodowego Argentyny San Martina. / Años 70. Polacos depositan flores al pie del monumento al héroe nacional de Argentina San Martín. fotografia  »
lata 70.

Dokument tożsamości Władysława Herbuta, wydany 15 września 1951 r. / Documento de identidad de Władysław Herbut, expedido el 15 de septiembre de 1951.. fotografia  »
1951 - 09 - 15

Lata 50. Muzykowanie na wsi (campo) / Años 50. Tocando música en el campo.. fotografia  »
lata 50.

25.08.1962 Zdjęcie ślubne Władysława i Heleny (Eleny) Herbutów./ 25.08.1962 Fotografía de boda de Władysław y Helena (Elena) Herbut.. fotografia  »
1962 - 08 - 25

Ok. 1968. Uroczystość w kościele katolickim. / Aprox. 1968. Celebración en una iglesia católica. . fotografia  »
lata 60.

Lata 40. Emigranci z Polski / Años 40. Inmigrantes de Polonia. fotografia  »
lata 40.

25.08.1962. Przywitanie pary młodej - małżeństwa Herbutów. / 25.08.1962. Bienvenida a los novios Herbut.. fotografia  »
1962 - 08 - 25

Lata 70. (?). Helena Herbut z domu Wojtuń w towarzystwie znajomych / Años 70. Helena Herbut, nombre de soltera Wojtuń, con amigas.. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Władysław Herbut. / Años 70. Władysław Herbut.. fotografia  »
lata 70.

25.08.1962. Helena (Elena) Herbut z domu Wojtuń w dniu swojego ślubu. / 25.08.1962. Helena (Elena) Herbut, nombre de soltera Wojtuń, el día de su boda.. fotografia  »
1962 - 08 - 25

25.08.1962. Ślub Władysława i Heleny (Eleny) Herbutów. / 25.08.1962. Boda de Władysław y Helena (Elena) Herbut.. fotografia  »
1962 - 08 - 25

25.08.1962. Helena (Elena) Herbut z domu Wojtuń w dniu swojego ślubu. / 25.08.1962. Helena (Elena) Herbut, nombre de soltera Wojtuń, el día de su boda.. fotografia  »
1962 - 08 - 25

25.08.1962. Helena (Elena) Herbut (z domu Wojtuń) z mężem Władysławem Herbutem w dniu swojego ślubu / 25.08.1962. Helena (Elena) Herbut (nombre de soltera Wojtuń) con su marido Władysław Herbut el día de su boda.. fotografia  »
1962 - 08 - 25

Lata 70. (?). Przygotowywanie mięsa na asado (grilla). / Años 70. Preparación de la carne para el asado.. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Władysław Herbut z chłopcem. / Años 70. Władysław Herbut con un chico.. fotografia  »
lata 70.

Lata 60. Dzieci z polskich rodzin. / Años 60. Niños de familias polacas. . fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Akademia w Domu Polskim./ Años 60. Acto en la Casa Polaca.. fotografia  »
lata 60.

Lata 40.-50. Ignacy i Michalina Kramarz / Años 40.-50. Ignacy y Michalina Kramarz. fotografia  »
lata 40.

1954. Ślub Marii Kramarz i Wacława Bazyluka / 1954. Boda de Maria Kramarz y Wacław Bazyluk. fotografia  »
1954

1954. Ślub Marii Kramarz i Wacława Bazyluka / 1954. Boda de Maria Kramarz y Wacław Bazyluk. fotografia  »
1954

Lata 50.-60. Rodziny Kramarzy, Królów, Gurniaków. / Años 50.-60. Familias Kramarz, Król y Gurniak.. fotografia  »
1950 --- 1969

Lata 60. Krystyna Kramarz. / Años 60. Krystyna Kramarz.. fotografia  »
lata 60.

1935-1939. M/s Piłsudski / 1935-1939. M/s Piłsudski. fotografia  »
1935 --- 1939

Po wrześniu 1939. Pożegnanie Wawrzyńca Wójcika / Después de septiembre de 1939. Despedida de Wawrzyńec Wójcik.. fotografia  »
1939 - 09 --- 1942

Lata 50. Rodziny polskie / Años 50. Familias polacas.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Procesja przy zbudowanym przez Polaków kościele pw Matki Boskiej Częstochowskiej. / Años 50. Procesión delante de la iglesia de Nuestra Señora de Częstochowa construida por polacos.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Procesja przy zbudowanym przez Polaków kościele pw Matki Boskiej Częstochowskiej/ Años 50. Familias polacas delante de la iglesia de Nuestra Señora de Częstochowa construida por las mismas.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Polskie rodziny przy wybudowanym przez siebie kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. / Años 50. Familias polacas delante de la iglesia de Nuestra Señora de Częstochowa construida por las mismas.. fotografia  »
lata 50.

Brak daty. Przy Sanktuarium Matki Bożej z Lujan / Fecha desconocida. Delante del Santuario de Nuestra Señora de Luján. . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 50. Polacy - m.in. rodziny Kramarzów, Wojtuniów. / Años 50. Polacos: entre otras, familias de Kramarz, Wojtuń.. fotografia  »
lata 50.

10.11.1966. Akademia w Domu Polskim / 10.11.1966. Acto en la Casa Polaca.. fotografia  »
1966 - 11 - 10

29.09.1968. Wizyta biskupa Władysława Rubina. / 29.09.1968. Visita del obispo Władysław Rubin.. fotografia  »
1968 - 09 - 29

Lata 60. Dzieci / Años 60. Niños. fotografia  »
lata 60.

1954. Ślub Marii Kramarz i Wacława Bazyluka / 1954. Boda de Maria Kramarz y Wacław Bazyluk. fotografia  »
1954

1954. Ślub Władysławy Kramarz. / 1954. Boda de Władysława Kramarz.. fotografia  »
1954

Lata 40. lub 50. Bronisław Kramarz / Años 40 o 50. Bronisław Kramarz. fotografia  »
1945 --- 1950

Ok. 1947. Pierwsza Komunia Święta Jose Kramarza / Aprox. 1947. Primera Comunión de Jose Kramarz. fotografia  »
1947

Lata 50. Rodziny polskie przy wybudowanym przez siebie kościele pw. św. Antoniego. / Años 50. Familias polacas delante de la iglesia de San Antonio, construida por las mismas.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Rodzina Kramarzów, Wojtuniów i Plantyczów. / Años 50. Familias Kramarz, Wojtuń y Plantycz.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50.-60. Poświęcenie pokarmu w czasie świąt wielkanocnych. / Años 50.-60. Bendición de los alimentos durante la Semana Santa. . fotografia  »
1950 --- 1969

Lata 50. Ślub Władysławy Kramarz i Stanisława Boczara. / Años 50. Boda de Władysława Kramarz y Stanisław Boczar.. fotografia  »
lata 50.

14.06.1998. Dom rodzinny Wojtuniów / 14.06.1998. Casa familiar de la familia Wojtuń. fotografia  »
1998 - 06 - 14

31.06.1949. Akt małżeństwa Anieli Wojtuń i Edwarda Kuryłowicza / 31.06.1949. Certificado de matrimonio de Aniela Wojtuń y Edward Kuryłowicz. źródło historyczne  »
1949 - 06 - 31

Lata 50. Rodzina Wojtuniów i inni Polacy / Años 50. Familia Wojtuń y otros polacos. fotografia  »
lata 50.

Brak daty. Grupa Polaków. / Fecha desconocida. Grupo de polacos.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. Leokadia Kuryłowicz / Años 60. Leokadia Kuryłowicz. fotografia  »
lata 60.

Lata 90. Marcela Wojtuń / Años 90. Marcela Wojtuń. fotografia  »
lata 90.

Lata 90. Dzieci z polskich rodzin / Años 90. Niños de familias polacas. fotografia  »
lata 90.

Lata 50. Rodzina polska przy kościele pw. św. Antoniego. / Años 50. Una familia polaca delante de la iglesia de San Antonio.. fotografia  »
lata 50.

Lata 70. Ślubowanie. / Años 70. Juramento.. fotografia  »
lata 70.

Lata 60. Bracia Stanisław (z prawej) i Władysław Wojtuń / Años 60. Hermanos: Stanisław (a la derecha) y Władysław Wojtuń. fotografia  »
lata 60.

1958. Elena Gurniak, Stanisława Wojtuń, Janina Wojtuń i Leokadia Kuryłowicz.

Elena Gurniak (1. de le derecha), Stanisława Wojtuń (en el medio), Janina Wojtuń (1. de la izquierda) i Leokadia Kuryłowicz (la niña).. fotografia
 »

1958

1958. Ślub Stanisławy Wojtuń. / 1958. Boda de Stanisława Wojtuń.. fotografia  »
1958

Brak daty. W Patagonii. / Fecha desconocida. En Patagonia.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Michał Wojtuń i ksiądz Józef Fredryk / Fecha desconocida. Michał Wojtuń y padre Józef Fredryk. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. Rodzina Wojtuniów. / Años 70. Familia Wojtuń.. fotografia  »
lata 70.

Lata 50. Polskie rodziny przy kościele pw. św. Antoniego. / Años 50. Familias polacas delante de la iglesia de San Antonio. . fotografia  »
lata 50.

Brak daty. Polska rodzina przy stole. / Fecha desconocida. Una familia polaca en la mesa.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Przyjaciele rodziny Wojtuń - Cuchala i Marcelo Bravo. / Fecha desconocida. Amigos de la familia Wojtuń: Cuchala y Marcelo Bravo.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Bruno, Ignacy Górniak, Jan Kramarz, Jan Boczar / Fecha desconocida. Bruno, Ignacy Górniak, Jan Kramarz y Jan Boczar.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1958. Ślub Stanisławy Wojtuń. / 1958. Boda de Stanisława Wojtuń.. fotografia  »
1958

1958. Ślub Stanisławy Wojtuń. / 1958. Boda de Stanisława Wojtuń.. fotografia  »
1958

Brak daty. Na podwórku Józefa Kramarza. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. Wizyta biskupa Marosi. fotografia  »
lata 60.

Brak miejsca. Elżbieta Boczar z nieznanymi dziewczynkami.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Na podwórku Józefa Kramarza. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. Siostry Stanisława, Aniela i Hanna Wojtuń.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Gospodarstwo rodziny Boczarów.. fotografia  »
lata 60.

Lata 40. Józef Medeński, Józef Herbut i Józef Boczar. fotografia  »
lata 40.

Lata 40.-50. Polacy z Pampa del Infierno. fotografia  »
lata 40.

Brak daty. Zdjęcie paszportowe emigrantów.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Polak z akordeonem.  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1955. Klasa Czesławy Oszust.  »
1955

Brak daty. Polacy przy zbudowanym przez siebie kościele pw Matki Boskiej Częstochowskiej. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Poświęcenie dzwonnicy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Polak przy zagrodzie.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 40. Józef Boczar z kolegą.. fotografia  »
lata 40.

Lata 50. Rodzeństwo Czesława, Helena, Wieńczysław Boczarowie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Rodzeństwo Czesława, Helena, Wieńczysław Boczarowie. fotografia  »
lata 50.

Lata 40. Emigranci z Polski. fotografia  »
lata 40.

Lata 40. Bracia Stanisław i Michał Boczarowie. fotografia  »
lata 40.

Lata 50. Rodzina Królów. fotografia  »
lata 50.

Brak daty. Józef Medeński z kolegami.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. Józef i Marcelina Wojtuniowie. fotografia  »
lata 60.

Lata 50. Ksiądz Fedryk z parafianami.. fotografia  »
lata 50.

2010, Święto społeczności zamieszkujących Coronel du Graty. fotografia  »
2010

Lata 50. Leontyna Kuczała z mężem p. Gurniakiem, Elena Gurniak, Eugeniusz Kuczała, Albert Kuczała. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Elena Gurniak z braćmi Edwardem i Mieczysławem.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Pierwsza Komunia Święta Eleny i Edwarda Gurniak.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Elena Gurniak z braćmi. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Chrzest Eleny Gurniak..  »
lata 50.

Lata 50. Pierwsza Komunia Święta Mieczysława i Tadeusza Gurniaków.. fotografia  »
lata 50.

Ok. 1950. Stefan Szymula z synem Claudio / Aprox. 1950. Stefan Szymula con su hijo Claudio. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Claudio Szymula / Años 50. Claudio Szymula. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Silvia Szymula / Años 50. Silvia Szymula. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Silvia Szymula z synem Claudio / Años 50. Silvia Szymula con su hijo Claudio. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Silvia Szymula z synami Claudio i Benicio. / Años 50. Silvia Szymula con sus hijos Claudio y Benicio.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Stefan Szymula z synami Claudio i Benicio / Años 50. Stefan Szymula con sus hijos Claudio y Benicio. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Przeprawa przez rzekę Urugwaj. / Años 50. Travesía por el río Uruguay.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Uroczystość w szkole / Años 50. Fesitivdad en una escuela. fotografia  »
lata 50.

Lata 60. Stefan Szymula z synem Benicio przy szkielecie swojego nowego domu. / Años 60. Stefan Szymula con su hijo Benicio delante del armazón de su nueva casa.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Silvia Szymula z synami Claudio i Benicio / Años 60. Silvia Szymula con sus hijos Claudio y Benicio. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Pierwsza Komunia Święta Benicio Szymuli / Años 60. Primera comunión de Benicio Szymula. fotografia  »
lata 60.

Ok. 1964. Claudio Szymula niesie flagę w czasie uroczystości szkolnej / Aprox. 1964. Claudio Szymula lleva la bandera durante una festividad escolar. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Silvia Szymula / Años 60. Silvia Szymula. fotografia  »
lata 60.

Ok. 1964. Bracia Claudio i Benicio Szymula. / Aprox. 1964. Hermanos Claudio y Benicio Szymula.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Stefan Szymula z synem Claudio / Años 60. Stefan Szymula con su hijo Claudio. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Stefan Szymula z żoną Silvią oraz synem Claudio. / Años 60. Stefan Szymula con su mujer Silvia y su hijo Claudio.. fotografia  »
lata 60.

Marzec-kwiecień 1948. Silvia Szymula z synem Claudio. / Marzo – abril de 1948. Silvia Szymula con su hijo Claudio. fotografia  »
1948

Marzec-kwiecień 1948. Stefan Szymula z synem Claudio na pokładzie Empire Lance. / Marzo – abril de 1948. Stefan Szymula con su hijo Claudio a bordo del barco Empire Lance.. fotografia  »
1948

1948. Silvia Szymula z domu Valli z sąsiadami w pierwszych dniach emigracji. / 1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, con sus vecinos en los primeros días en la emigración.. fotografia  »
1948

Picie yerba mate/Tomar yerba mate. wywiad  »
2015 - 10 - 24

Lata 40.-50. Grupa ludzi i ojcowie redemptoryści. / Años 40.-50. Un grupo de personas y sacerdotes redentoristas.. fotografia  »
1940 --- 1959

Lata 60. Mężczyźni polskiego pochodzenia. / Años 60. Hombres de origen polaco.. fotografia  »
lata 60.

9.11.1947. Uroczystość poświęcenia pomnika księdza Józefa Mariańskiego / 9.11.1947. Acto de bendición del monumento al padre Józef Mariański. fotografia  »
1947 - 11 - 09

Lata 60. Ksiądz Józef Fredryk z polskimi osadnikami. / Años 60. Padre Józef Fredryk con pobladores polacos.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Ksiądz Józef Fredryk z parafianami. / Años 60. Padre Józef Fredryk con sus parroquianos.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Ksiądz Józef Fredryk z parafianami. / Años 60. Padre Józef Fredryk con sus parroquianos.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Ksiądz Józef Fredryk z parafianami. / Años 60. Padre Józef Fredryk con sus parroquianos.. fotografia  »
lata 60.

Lata 80. Zabawa w magazynie z bawełną / Años 80. Juegos en el almacén de algodón. fotografia  »
lata 80.

Lata 60. Józef i Marcela Wojtuniowie. / Años 60. Józef y Marcela Wojtuń.. fotografia  »
lata 60.

Czerwiec 1970. Marcela Wojtuń i Hanna Malecki / Junio de 1970. Marcela Wojtuń y Hanna Malecki. fotografia  »
1970 - 06

Lata 60.-70. Polska społeczność w Coronel du Graty. / Años 60.-70. Comunidad polaca en Coronel du Graty.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Weronika Winiarska w dniu ślubu. / Fecha desconocida. Weronika Winiarska el día de su boda.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1957. Pierwsza komunia święta. / Aprox. 1957. Primera comunión.. fotografia  »
lata 50.

Lata 40.-50. Rodziny polskie / Años 40.-50. Familias polacas. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 40.-50. Rodziny polskie w procesji / Años 40.-50. Procesión de las familias polacas. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 40.-50. Rodziny polskie w procesji / Años 40.-50. Procesión de las familias polacas. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60.-70. Polska społeczność w Coronel du Graty. / Años 60.-70. Comunidad polaca en Coronel du Graty.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. Wizyta biskupa Chaco Jose Agustín Marozzi. / Años 60. Visita del obispo del Chaco José Agustín Marozzi.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60.-70. Polacy pod pomnikiem San Martina. / Años 60.-70. Polacos delante del monumento a San Martín.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 90.(?) Święto narodowe Argentyny 25 maja. / Años 90.(?) Día nacional de Argentina el 25 de mayo.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Juljan Kołodziej z kolegami / Años 30. Juljan Kołodziej con sus amigos.. fotografia  »
lata 30.

1930-1931. Obóz pracowników kolei /1930-1931. Campamento de obreros del ferrocarril.. fotografia  »
1930 --- 1931

Lata 30. Emigranci z Polski / Años 30. Inmigrantes de Polonia.. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Emigranci z Polski / Años 30. Inmigrantes de Polonia.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Emigranci z Polski / Años 30. Inmigrantes de Polonia. fotografia  »
lata 30.Juljan Kołodziej con su esposa, su hijo Alfredo (marcados con las flechas) y un grupo de personas desconocidas.. fotografia
 »

1945 --- 1946

Obwoluta na bilet okrętowy / Forro para el billete del barco. bilet  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Obwoluta na bilet okrętowy / Forro para el billete del barco. bilet  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 20. Rodzice i rodzeństwo Juljana Kołodzieja / Años 20. Los padres de Juljan Kołodziej. fotografia  »
lata 20.

1938-1939. Juljan Kołodziej / 1938-1939. Juljan Kołodziej. fotografia  »
1938 --- 1939

22.02.1929. Świadectwo ubóstwa Juljana Kołodzieja / 22.02.1929. Certificado de pobreza de Juljan Kołodziej. świadectwo zwolnienia  »
1929 - 02 - 22

Lata 30. Juljan Kołodziej/ Años 30. Juljan Kołodziej. fotografia  »
lata 30.

1950-1955. Liba Beker-Goldbaum z kolegą przy pracy. fotografia  »
1950 --- 1955

1952-1960. Liba Beker-Goldbaum we własnej aptece . fotografia  »
1952 --- 1960

1958-1962. Liba Beker-Goldbaum przed własną apteką.. fotografia  »
1958 --- 1962

1952-1960. Liba Beker-Goldbaum z synem Adrianem. fotografia  »
1952 --- 1960

1952-1958. Liba Beker w momencie składania przysięgi farmaceuty . fotografia  »
1952 --- 1958

1958-1970. Neon reklamowy apteki Beker.. fotografia  »
1958 --- 1970

1950-1955. Rodzina Goldbaum. fotografia  »
1950 --- 1955

1920-1930. Samuel i Klara Goldaum. fotografia  »
1920 --- 1930

1885-1890. Berko Beker z siostrą.. fotografia  »
1885 --- 1890

1915-1935. Samuel Goldbaum z matką.. fotografia  »
1915 --- 1935

1958. Ulotka reklamująca otwarcie apteki Beker. fotografia  »
1958

1950-1955. Rodzina Goldbaum. fotografia  »
1950 --- 1950

1945-1948. Maria Świeczewska. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zamek. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zamek. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zamek. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Chartres).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Miasteczko.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Ratusz (Hotel de ville de Compiegne).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Kościół św. Jakuba.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Ratusz (Hotel de ville de Compiegne).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska na dachu katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski na dachu katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Francja. Dach katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska na dachu katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska na dachu katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Dach katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Przyjaciółka małżeństwa Świeczewskich na dachu katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski na dachu katedry.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Ratusz (Hotel de ville de Compiegne).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Ratusz (Hotel de ville de Compiegne).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Amiens).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Amiens).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Amiens).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Amiens).. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski i jego szwagierka Zofia Wajs.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zofia Wajs z nieznanym mężczyzną.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski i jego szwagierka Zofia Wajs.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zofia Wajs.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zofia Wajs.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zofia Wajs z nieznanymi mężczyznami.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zofia Wajs.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zofia Wajs.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Zofia Wajs z nieznanymi mężczyznami.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski. fotografia  »
1945 --- 1948

ok. 1945. Maria Świeczewska z domu Wajs.. fotografia  »
1945 --- 1948

ok. 1945. Maria Świeczewska z domu Wajs (2.z prawej) z siostrą Zofią Wajs (1. z lewej) i z nieznanymi żołnierzami.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski z nieznaną osobą.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Miasteczko.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Miasteczko.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Pomnik.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria i Karol Świeczewscy z dziećmi.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria i Karol Świeczewscy.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria i Karol Świeczewscy z dziećmi.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Palais de la Porte Doree, siedziba Muzeum Kolonii. Nz. polscy żołnierze.. fotografia  »
1945 --- 1948

Lata 50. Wycieczka rodziny Świeczewskich.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Wycieczka rodziny Świeczewskich.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Wioska indiańska.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Indianka z jarzmem.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Dziecko przy krośnie.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Tradycyjny zaprzęg wołów.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Wycieczka rodziny Świeczewskich.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Indianka z krosnem.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Wycieczka rodziny Świeczewskich. Nz. wieża wartownicza (mangrullo).. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Wycieczka rodziny Świeczewskich. Nz. wieża wartownicza (mangrullo).. fotografia  »
lata 50.

Brak daty. Wystawa lotnicza.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Wystawa lotnicza.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Wystawa lotnicza.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Wystawa lotnicza.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Wystawa lotnicza.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1945-1948. Cmentarz żołnierzy niemieckich, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Przy tablicy informacyjnej stoi Karol Świeczewski.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Karol Świeczewski przy Łuku Triumfalnym.. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Maria Świeczewska.. fotografia  »
1945 --- 1948

Po 1948. Znajomi rodziny Świeczewskich.. fotografia  »
lata 40.

Po 1948. Plac San Martin, w głębi widać drapacz chmur z lat 30. Kavanagh.. fotografia  »
lata 40.

Po 1948. Maria Świeczewska z nieznaną kobietą.. fotografia  »
lata 40.

Po 1948. Port.. fotografia  »
lata 40.

Po 1948. Znajomi rodziny Świeczewskich.. fotografia  »
lata 40.

1961. Irma Celina Wyszogrodzk. fotografia  »
1961

1947. Siostry Kampel. fotografia  »
1947

1961. Irma Celina Wyszogrodzka. fotografia  »
1961

1961. Irma Celina Wyszogrodzka z matką Anną. fotografia  »
1961

Lata 50.-60. Anna i Adam Wyszogrodzcy z córką. fotografia  »
lata 50.

Ok. 1955. Irma Celina Wyszogrodzka. fotografia  »
lata 50.

Lata 50./60. Anna i Adam Wyszogrodzcy. fotografia  »
lata 50.

1961. Irma Celina Wyszogrodzka z kuzynką. fotografia  »
1961

Ok. 1955. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
lata 50.

Ok. 1955. Irma Celina Wyszogrodzka. fotografia  »
lata 50.

1961. Irma Celina Wyszogrodzka z matką Anną. fotografia  »
1961

Lata 60. Rodzina Wyszogrodzkich z przyjaciółmi. fotografia  »
lata 60.

1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941

1940. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1940

Lipiec 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941 - 07

Luty 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941

5.09.1941. Narzeczony Irki Kampel. fotografia  »
1941 - 09 - 05

1940. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej . fotografia  »
1940

1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941

1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941

Luty 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej z d. Kampel. fotografia  »
1941

Ok. 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941 --- 1942

Luty 1942. Krewna Anny Wyszogrodzkiej z d. Kampel. fotografia  »
1942 - 02

Maj 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941 - 05

1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941

Luty 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941 - 02

1941. Irka Kampel i Pola Laks. fotografia  »
1941

Lipiec 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941 - 07

Ok. 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941 --- 1942

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1947

Ok. 1946. Anna Wyszogrodzka z mężem Adamem i przyjacielem Jechielem Rajchmanem. fotografia  »
1946 --- 1949

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka z rodziną. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1947 --- 1949

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1947 --- 1949

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka.. fotografia  »
1947 --- 1949

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1947 --- 1949

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1947 --- 1949

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1947 --- 1949

Ok. 1947. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1947 --- 1949

Ok. 1948. Anna Wyszogrodzka w oknie pociągu do Paryża. fotografia  »
1948 --- 1949

Luty 1941. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1941 - 02

1945. Alicja - Polka, która uratowała rodzinę Wyszogrodzkich w czasie wojny. fotografia  »
1945

Ok. 1948. Anna Wyszogrodzka . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

22.08.1938. Kolonia K.S.P. Klubu Sportowego Polonia. . fotografia  »
1938 - 08 - 22

Ok. 1948. Anna Wyszogrodzka. fotografia  »
1948 --- 1949

1940. Rodzina Anny Wyszogrodzkiej. fotografia  »
1940

1961. Anna, Adam i Irma Wyszogrodzcy. fotografia  »
1961

1950. Anna Wyszogrodzka z córką. fotografia  »
1950

23.02.1957. Anna Wyszogrodzka z córką Irmą i siostrą Henryką Borową. fotografia  »
1957 - 02 - 23

1961. Irma Celina Wyszogrodzka z kuzynką. fotografia  »
1961

Lata 20. Rodzina Kampelów. fotografia  »
lata 20.

2.02.1931. Krewna z rodziny Kampel. fotografia  »
1931 - 02 - 02

1941. Sekcja piłkarska Klubu Sportowego Strzelec / El Club deportivo Strzelec. fotografia  »
1941

Prawdopodobnie 1956, Dock Sud, Buenos Aires, Argentyna Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud . fotografia  »
I poł. 20 w.

1960-1970. Dziecięcy zespół ludowy Mazur / Dziecięcy zespół ludowy Mazur. fotografia  »
I poł. 20 w.

8.05.1921. Grupa członków Towarzystwa Polskiego Dock Sud / Grupa członków Towarzystwa Polskiego Dock Sud . fotografia  »
1921 - 05 - 08

1945. Polki z dziećmi na wycieczce / Mujeres polacas con sus niños durante una excursión. fotografia  »
1945

1941. Zakończenie roku szkolnego / La fotografía fue tomada al finalizar el curso . fotografia  »
1941

Brak daty. Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud .  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud .  »
1942 - 09

1926. Pierwsze zebranie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La primer asamblea general de la Sociedad Polaca Dock Sud. fotografia  »
1926

1960-1970. Dziecięcy zespół ludowy Mazur / Parte del conjunto de baile Mazur. fotografia  »
II poł. 20 w.

Brak daty. Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Brak daty. Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud / La Asociación Polaca Dock Sud . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1920-1929. Dom typowy dla przemieść Buenos Aires / Casa típica de localidades cercanas a la ciudad de Buenos Aires. fotografia  »
lata 20.

Lata 50. Zyta i Zygmunt Kicińscy z córką Małgorzatą. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zyta Kicińska z córką Małgorzatą. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Małgorzata, córka Zyty i Zygmunta Kicińskich. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Małgorzata, córka Zyty i Zygmunta Kicińskich. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Małgorzata, córka Zyty i Zygmunta Kicińskich. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zyta i Zygmunt Kicińscy z córką Małgorzatą.. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Małgorzata Kicińska. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Małgorzata Kicińska.  »
lata 50.

Lata 50. Małgorzata Kicińska. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Małgorzata Kicińska. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Rodzina Kicińskich. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Znajomi rodziny Kicińskich. fotografia  »
lata 50.

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy.  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy.  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Styczeń 1969. Wyprawa w Andy. fotografia  »
1969 - 01

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.