Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 109 wyników:

14.06.1946. Chieti, Włochy / 14.06.1946. Chieti, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Czerwiec 1946. Południowe Włochy / Junio de 1946. Sur de Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14.06.1946. Chieti, Włochy / 14.06.1946. Chieti, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wrzesień 1946. Wielka Brytania / Septiembre de 1946. Gran Bretaña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944. Teheran, Iran / 1944. Teherán, Irán. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, prowincja Lukka, Włochy / 1944, Provincia de Lucca, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy / 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy / 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, okolice Monte Cassino, Włochy /1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, wzgórze Monte Cassino, Włochy / 1944, Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, półwysep Apeniński, Włochy / 1944, Península Apenina, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Maj 1944, okolice Monte Cassino, Włochy / Mayo 1944, alrededores de Montecassino, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1944, Włochy / 1944, Italia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1941. Zesłańcy / 1941. Deportados. fotografia  »
1941

1941. Zesłańcy / 1941. Deportados. fotografia  »
1941

1944-1946. Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1944 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Pomnik. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości z udziałem polskich żołnierzy we Włoszech / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości Polaków we Włoszech / 1945-1946. Festividades polacas en Italia.. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Żołnierz 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Soldado de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis . fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

4.03.1946. Kaziuk / 4.03.1946. Kaziuk. fotografia  »
1946 - 03 - 04

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Prawdopodobnie szpital polowy / 1945. Probablemente un hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1944-1945. Ranny żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / 1944-1945. Un herido de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1945 - 12 - 31

1945. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Edward Idczak z kolegą / 1945. El soldado de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente Edward Idczak con un amigo. fotografia  »
1945

1947. Edward Idczak / 1947. Edward Idczak. fotografia  »
1947

1947. Edward Idczak z kolegami / 1947. Edward Idczak con amigos. fotografia  »
1947

1947. Polscy żołnierze w obozie przejściowym w Wielkiej Brytanii / 1947. Soldados polacos en el campo de tránsito en Gran Bretaña. fotografia  »
1947

1945. Szpital polowy / 1945. Hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Rekonwalescenci / 1945. Reconvalescentes. fotografia  »
1945

1947. Polscy żołnierze w porcie / 1947. Soldados polacos en el puerto. fotografia  »
1947

1947. Żołnierskie pożegnanie przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii / 1947. Despedida de los militares antes de abandonar Gran Bretaña. fotografia  »
1947

1947. W drodze do Argentyny / 1947. En camino a Argentina. fotografia  »
1947

1947. Polacy tuż po przyjeździe do Argentyny / 1947. Los polacos justo después de llegar a Argentina. fotografia  »
1947 - 01 - 01 --- 1955 - 12 - 31

1947. Edward Idczak / 1947. Edward Idczak. fotografia  »
1947

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1947-1955. Edward Idczak z nienznanymi osobami / 1947-1955. Edward Idczak con unos desconocidos. fotografia  »
1947 - 01 - 01 --- 1955 - 12 - 31

1942. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / 1942. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. fotografia  »
1942

1943. Wizyta generała Kazimierza Sosnkowskiego na Bliskim Wschodzie / 1943. General Kazimierz Sosnkowski con visita en el Oriente Próximo. fotografia  »
1943

1942. Kazimierz Mittelstaedt w Palestynie / 1942. Kazimierz Mittelstaedt en Palestina. fotografia  »
1942

1945. Polscy żołnierze we Włoszech / 1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polacy we włoskim miasteczku / 1945. Polacos en un pueblo italiano. fotografia  »
1945

1941. Wizyta Króla Jerzego VI u żołnierzy 1. Korpusu Polskiego / 1941. Jorge VI Rey de Inglaterra con visita en el 1o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1944 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945. Cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio de Montecassino. fotografia  »
1945

1945. Polski cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio polaco de Montecassino. fotografia  »
1945

1944. 2. Korpus w Egipcie / 1944. 2o Cuerpo Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. 2. Korpus Polski w Egipcie / 1944. 2o Cuerpo Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Polscy żołnierze w Egipcie / 1944. Soldados polacos en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1942. Generał Władysław Anders / 1942. General Władysław Anders. fotografia  »
1942

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1945. Danuta i Henryk Mittelstaedt / 1945. Danuta y Henryk Mittelstaedt. fotografia  »
1945 - 04

1946. Ołtarz w polskim obozie wojskowym / 1946. Altar en el campo militar polaco. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1945-1946. Pomnik / 1945-1946. Monumento. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1939-1945. Witold Krasicki, O radości życia / 1939-1945. Witold Krasicki, Sobre alegría de la vida. fotografia  »
1939 --- 1945

1945. Danuta Bukowinska w Polsce. fotografia  »
1945

1947. Danuta i Wacław Bryszewscy w Anglii. fotografia  »
1947

1930-1940. Wakacje w Nawarzycach. fotografia  »
1930 --- 1940

1945. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1945

1945. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1945

1945. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1945

1947. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1947

1947. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1947

1944. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1944

1946. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1946

1945. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1945

1946. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1946

31.01.1949. Dowód tożsamości wystawiony dla Zofii Czarnej. dowód osobisty  »
1949 - 01 - 31

31.01.1949. Dowód tożsamości wystawiony dla Zofii Czarnej. dowód osobisty  »
1949 - 01 - 30

1945. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1945

1945. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1945

1945. Osiedle w Bwana Mkumbwa dla polskich dzieci, ewakuowanych z Armią Andersa z ZSRR. fotografia  »
1943

Śmierć matki i siostry po zwolnieniu z zesłania. wywiad  »
2015 - 11 - 15

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.