Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 84 wyników:

Przed 1939. Lwów, Polska / Antes de 1939. Leópolis, Polonia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Paszport rodziny Senejko / Años 30. Pasaporte de los Senejko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

19.01.1938. Świadectwo o nieuprawianiu żebraniny wydane dla Jerzego Senejko / 19.01.1938. Certificado de no limosnear expedido a nombre de Jerzy Senejko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

12.02.1938. Świadectwo moralności i dobrych obyczajów wystawione dla Marii Senejko / 12.02.1938. Certificado de buena conducta y buenos modales expedido a nombre de Maria Senejko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 50. Lujan / Años 50. Luján. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1933. Ślub Anastazji Kuś i Franciszka Szeligi / 1933. Boda de Anastazja Kuś y Franciszek Szeliga. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

16.03.1939. Wanda Isabel Szeliga / 16.03.1939. Wanda Isabel Szeliga. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

24.09.1933. „Stachowie” / 24.09.1933. Los Stach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

19.10.1936. Chłopi / 19.10.1936. Campesinos. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

12.08.1937. W winnicy / 12.08.1937. En la viña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

22.08.1937. Kazimierz Wielowieyski z córką Marią / 22.08.1937. Kazimierz Wielowieyski con su hija Maria. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

29.08.1937. Dożynki / 29.08.1937. Festival de la Cosecha. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

29.08.1937. Dożynki / 29.08.1937. Festival de la Cosecha. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

21.10.1937. W winnicy / 21.10.1937. En la viña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

21.10.1937. W winnicy / 21.10.1937. En la viña. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1938. W lesie / Aprox. 1938. En el bosque. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

22.03.1938. Przed dworem rodziny Wielowieyskich / 22.03.1938. Delante de la hacienda de los Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

29.06.1938. Władysław w Tatrze / 29.06.1938. Władysław en un Tatra. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

24.04.1939. Maria i Teresa Wielowieyskie / 24.04.1939. Maria y Teresa Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

13.08.1931. Dziecko / 13.08.1931. Niño. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

13.08.1931. Córka Rusina Milka / 13.08.1931. Hija de Rusin Milko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

13.08.1931. Dziecko / 13.08.1931. Niño. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

12.03.1929. Kościół zamkowy pw. św. Józefa / 12.03.1929. Iglesia del castillo de San José. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

13.08.1931. Prace w polu / 13.08.1931. Trabajo en el campo. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

13.10.1931. Pociąg na nasypie kolejowym / 13.10.1931. Tren sobre un terraplén ferroviario. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

27.04.1929. Jan Cieński na koniu Blaga / 27.04.1929. Jan Cieński sobre el caballo Blaga. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

15.06.1932. Rusin Milko / 15.06.1932. Rusin Milko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

24.09.1933. Leśniczy / 24.09.1933. Guardabosque. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

24.09.1933. Maryla / 24.09.1933. Maryla. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

24.09.1933. Leśniczówka / 24.09.1933. Casa del guardabosque. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

24.09.1933. Przewodnik Witek / 24.09.1933. Witek el Guía. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

24.09.1933. Przewodnik Witek i „Stachowie” / 24.09.1933. Witek el Guía y los Stach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14-15.06.1934. Powitanie nowożeńców / 14-15.06.1934. Recibimiento de los novios. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14-15.06.1934. Powitanie nowożeńców / 14-15.06.1934. Recibimiento de los novios. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

8.07.1932. Jola / 8.07.1932. Jola. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14-15.06.1934. Powitanie nowożeńców / 14-15.06.1934. Recibimiento de los novios. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14-15.06.1934. Powitanie nowożeńców / 14-15.06.1934. Recibimiento de los novios. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

8.07.1932. Jola / 8.07.1932. Jola . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

3.12.1932. Renia z psem / 3.12.1932. Renia con el perro. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

29.07.1933. Jan Cieński / 29.07.1933. Jan Cieński. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lipiec-sierpień 1933. Jan Cieński i nieznana kobieta / Julio-agosto 1933. Jan Cieński y una mujer desconocida. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

28.07.1927. Rodzina Cieńskich / 28.07.1927. Los Cieński. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1.08.1927. Stach i Rusin Milko / 1.08.1927. Stach y Rusin Milko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1.08.1927. Stach i Rusin Milko / 1.08.1927. Stach y Rusin Milko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

9.08.1927. Zofia Hadam, Tekla Cyganik / 9.08.1927. Zofia Hadam, Tekla Cyganik. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

21.10.1927. Uczennice Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej / 21.10.1927. Estudiantes de la Principal Escuela Económica para las Mujeres. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

31.12.1927. Siostra Alina i ks. Włodzimierz Cieński / 31.12.1927. Hermana Alina y Padre Włodzimierz Cieński. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

20.08.1928. Stach i jego szofer / 20.08.1928. Stach y su chofer. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

23.10.1928. Przed klasztorem sióstr niepokalanek / 23.10.1928. Delante del convento de la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

13.08.1928. Po polowaniu / 13.08.1928. Después de la caza. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok.1928. Wyścig samochodowy / Aprox. 1928. Carrera de automóviles. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

17.09.1928. Siostry Dubanowiczówne / 17.09.1928. Hermanas Dubanowicz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

31.03.1928. Anna Wielowieyska (z domu Cieńska) z koleżanką Jadwigą / 31.03.1928. Anna Wielowieyska (de soltera Cieńska) con su amiga Jadwiga. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

22.04.1928. Uczennice Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej / 22.04.1928. Estudiantes de la Principal Escuela Económica para las Mujeres. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

20.05.1928. Uczennice Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej / 20.05.1928. Estudiantes de la Principal Escuela Económica para las Mujeres. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

22.04.1928. Uczennice Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej / 22.04.1928. Estudiantes de la Principal Escuela Económica para las Mujeres. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

20.05.1928. Na dworcu / 20.05.1928. En la estación de tren. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

17.07.1928. Uczennica Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej / 17.07.1928. Estudiante de la Principal Escuela Económica para las Mujeres. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

9.08.1928. Samochód na mostku / 9.08.1928. Coche sobre el puente. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

20.07.1928. Uczennice Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej / 20.07.1928. Estudiantes de la Principal Escuela Económica para las Mujeres. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

20.07.1928. Uczennice Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej / 20.07.1928. Estudiantes de la Principal Escuela Económica para las Mujeres. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1.08.1934. Stach, Jan Cieński i Kazimierz Wielowieyski / 1.08.1934. Stach, Jan Cieński y Kazimierz Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

31.08.1934. W lesie / 31.08.1934. En el bosque. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

31.08.1934. Kazimierz Wielowieyski / 31.08.1934. Kazimierz Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

21.02.1935. Kazimierz Wielowieyski / 21.02.1935. Kazimierz Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1935. Rodziny Cieńskich i Wielowieyskich / 1935. Familias Cieński y Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1935. Rodziny Cieńskich i Wielowieyskich / 1935. Los Cieński y los Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1935. Jan Cieński / 1935. Jan Cieński. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1935. Jan Cieński z rodziną / 1935. Jan Cieński con la familia. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

8.08.1935. Przy beli słomy / 8.08.1935. Junto a fardos de paja. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

18.08.1935. Córki i wnuczki Rusina Milka / 18.08.1935. Hijas y nietos de Rusin Milko. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1.09.1935. Tekla z drobiem / 1.09.1935. Tekla con aves de corral. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1.09.1935. Dożynki przed dworem rodziny Wielowieyskich / 1.09.1935. Festival de la Cosecha delante de la hacienda de los Wielowieyski. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

22.06.1936. Maria Wielowieyska z babcią Marią Cieńską / 22.06.1936. Maria Wielowieyska con su abuela Maria Cieńska. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

14.06.1936. Kazimierz Wielowieyski z ogrodnikiem płyną Dniestrem / 14.06.1936. Kazimierz Wielowieyski con el jardinero sobre el río Dniéster. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

31.08.1936. Kazimierz Wielowieyski i kuzynka Anny Wielowieyskiej / 31.08.1936. Kazimierz Wielowieyski y una prima de Anna Wielowieyska. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

19.10.1936. Ślub Iwana Krawozuka / 19.10.1936. Boda de Iwan Krawozuk. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

13.11.1936. Przy młynie / 13.11.1936. Junto al molino. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 30. Chłopiec. / Años 30. Un chico.. fotografia  »
lata 30.

1928. Irena Milek.. fotografia  »
1928

1928. Plaża.. fotografia  »
1928

1932-1933. Służba wojskowa / 1932-1933. Servicio militar. fotografia  »
1932 - 01 - 01 --- 1933 - 12 - 31

Lato 1938. Hanna Chodowiec i Aleksandra Piwańska. / Verano de 1938. Hanna Chodowiec y Aleksandra Piwańska.. fotografia  »
1938

Lato 1938. Hanna Chodowiec i Aleksandra Piwańska. / Verano de 1938. Hanna Chodowiec y Aleksandra Piwańska.. fotografia  »
1938

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.