Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 115 wyników:

1944-1946. Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1944 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Pomnik. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości z udziałem polskich żołnierzy we Włoszech / 1944-1946. Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Uroczystości Polaków we Włoszech / 1945-1946. Festividades polacas en Italia.. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Żołnierz 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Soldado de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis . fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

4.03.1946. Kaziuk / 4.03.1946. Kaziuk. fotografia  »
1946 - 03 - 04

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Polscy żołnierze w Watykanie / 1945. Soldados polacos en el Vaticano. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Prawdopodobnie szpital polowy / 1945. Probablemente un hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech / 1945. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945-1946. Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945-1946. Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech / 1945. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. fotografia  »
1945

1944-1945. Ranny żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / 1944-1945. Un herido de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1945 - 12 - 31

1945. Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Edward Idczak z kolegą / 1945. El soldado de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente Edward Idczak con un amigo. fotografia  »
1945

1947. Edward Idczak z kolegami / 1947. Edward Idczak con amigos. fotografia  »
1947

1947. Polscy żołnierze w obozie przejściowym w Wielkiej Brytanii / 1947. Soldados polacos en el campo de tránsito en Gran Bretaña. fotografia  »
1947

1945. Szpital polowy / 1945. Hospital de campaña. fotografia  »
1945

1945. Rekonwalescenci / 1945. Reconvalescentes. fotografia  »
1945

1947. Polscy żołnierze w porcie / 1947. Soldados polacos en el puerto. fotografia  »
1947

1947. Żołnierskie pożegnanie przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii / 1947. Despedida de los militares antes de abandonar Gran Bretaña. fotografia  »
1947

1947. W drodze do Argentyny / 1947. En camino a Argentina. fotografia  »
1947

1945. Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty / 1945. Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis. fotografia  »
1945

1942. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / 1942. Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente. fotografia  »
1942

1943. Wizyta generała Kazimierza Sosnkowskiego na Bliskim Wschodzie / 1943. General Kazimierz Sosnkowski con visita en el Oriente Próximo. fotografia  »
1943

1942. Kazimierz Mittelstaedt w Palestynie / 1942. Kazimierz Mittelstaedt en Palestina. fotografia  »
1942

1945. Polscy żołnierze we Włoszech / 1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945

1945. Polacy we włoskim miasteczku / 1945. Polacos en un pueblo italiano. fotografia  »
1945

1941. Wizyta Króla Jerzego VI u żołnierzy 1. Korpusu Polskiego / 1941. Jorge VI Rey de Inglaterra con visita en el 1o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1944 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1945. Cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio de Montecassino. fotografia  »
1945

1945. Polski cmentarz na Monte Cassino / 1945. Cementerio polaco de Montecassino. fotografia  »
1945

1944. 2. Korpus w Egipcie / 1944. 2o Cuerpo Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. 2. Korpus Polski w Egipcie / 1944. 2o Cuerpo Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Polscy żołnierze w Egipcie / 1944. Soldados polacos en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1942. Generał Władysław Anders / 1942. General Władysław Anders. fotografia  »
1942

1944. Wojsko Polskie w Egipcie / 1944. Ejército Polaco en Egipto. fotografia  »
1944

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego we Włoszech / 1945. Soldados del 2o Cuerpo Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1945. Danuta i Henryk Mittelstaedt / 1945. Danuta y Henryk Mittelstaedt. fotografia  »
1945 - 04

1946. Ołtarz w polskim obozie wojskowym / 1946. Altar en el campo militar polaco. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1946. Wojsko Polskie we Włoszech / 1946. Ejército Polaco en Italia. fotografia  »
1946

1944. Egipt / 1944. Egipto. fotografia  »
1944

1945-1946. Pomnik / 1945-1946. Monumento. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1940. Jan Józef Koprowski.. fotografia  »
lata 40.

5.12.1936. Podporucznik Witold Burhardt. / 5.12.1936. Subteniente Witold Burhardt.. fotografia  »
1936 - 12 - 05

20.11.1943. Michał Zaprucki w Bejrucie / 20.11.1943. Michał Zaprucki en Beirut. fotografia  »
1943 - 11 - 20

5.08.1942. Michał Zaprucki z kolegami w Syrii / 5.08.1942. Michał Zaprucki con sus compañeros en Siria. fotografia  »
1942 - 09 - 05

5.08.1942. Michał Zaprucki z kolegami w Syrii / 5.08.1942. Michał Zaprucki con sus compañeros en Siria. fotografia  »
1942 - 09 - 05

1.06.1945. Żołnierze polscy we Włoszech / 1.06.1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945 - 06 - 01

1.06.1945. Żołnierze polscy we Włoszech / 1.06.1945. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945 - 06 - 01

1945-1946. Żołnierze polscy we Włoszech / 1945-1946. Soldados polacos en Italia. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1945 - 12 - 31

1945-1946. Żołnierze polscy w Rzymie / 1945-1946. Soldados polacos en Roma. fotografia  »
1945 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze polscy we Włoszech / 1943. Soldados polacos en Italia.. fotografia  »
1943

1943. Msza polowa w Palestynie / 1943. Misa de campaña en Palestina. fotografia  »
1943

23.04.1943. Wielkanoc w Palestynie / 23.04.1943. Pascua en Palestina. fotografia  »
1943 - 04 - 23

1942. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii / 1942. Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería.. fotografia  »
1942

1942. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii / 1942. Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería.. fotografia  »
1942

1942. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii / 1942. Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería.. fotografia  »
1942

1942-1943. Prawdopodobnie żołnierze Szwadronu Żandarmerii przy Kwaterze Głównej Dywizji Strzelców Karpackich / Probablemente soldados de un Escuadrón de Gendarmería al lado del Cuartel General de la División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1942 --- 1943

1942-1943. Żołnierze Szwadronu Żandarmerii przy Kwaterze Głównej Dywizji Strzelców Karpackich / 1942-1943. Soldados de un Escuadrón de Gendarmería al lado del Cuartel General de la División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1942 --- 1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich. / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierz 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich Stefan Szymula / 1943. Soldado del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos, Stefan Szymula. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich z wielbłądami. / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos con camellos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943 Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos. fotografia  »
1943

1945. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946

1946. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1946. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich. / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1943. Żołnierze 3. Karpackiego Szwadronu Żandarmerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich / 1943. Soldados del Tercer Escuadrón de Gendarmería de los Cárpatos de la Tercera División de Tiradores de los Cárpatos.. fotografia  »
1943

1944-1948. Mieszkańcy miasteczka z polskimi żołnierzami. / 1944-1948. Habitantes de un pueblo con soldados polacos.. fotografia  »
1944 --- 1948

1945. Silvia Szymula z domu Valli w towarzystwie kolegów męża. / 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, acompañada de los colegas de su marido. . fotografia  »
1945

1945. VII Pluton Szkolny Żandarmerii. / 1945. VII Pelotón de Estudiantes de Gendarmería.. fotografia  »
1945

1945. Żołnierz przed Oddziałem Szkolnym Żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Un soldado delante de la Escuela de Gendarmería del 2o Cuerpo Polaco.. fotografia  »
1945

1945. Stefan Szymula / 1945. Stefan Szymula. fotografia  »
1945

1945-1947. Ćwiczenia na poligonie wojskowym. Silvia Szymula z domu Valli (celuje z karabinu) i Stefan Szymula (2. z prawej). / Práctica en el polígono de tiro. Silvia Szymula nombre de soltera Valli (apunta con la ametralladora) y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1947

1945. Silvia Szymula z domu Valli w berecie męża./ 1945. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, con la boina de su marido.. fotografia  »
1945

1945-1948. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula / 1945-1948. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1945 --- 1948

1946-1947. Silvia Szymula z domu Valli i Stefan Szymula. / 1946-1947. Silvia Szymula, nombre de soltera Valli, y Stefan Szymula. fotografia  »
1946 --- 1947

1945. Żołnierze w ośrodku szkoleniowym żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Soldados en el centro de formación de la gendarmería del 2o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze w ośrodku szkoleniowym żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Soldados en el centro de formación de la gendarmería del 2o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1945

1945. Żołnierze w ośrodku szkoleniowym żandarmerii 2 Korpusu Polskiego. / 1945. Soldados en el centro de formación de la gendarmería del 2o Cuerpo Polaco. fotografia  »
1945

Służba w 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka/Servicio en la 1a División Acorazada del general Maczek. wywiad  »
2015 - 08 - 04

Pobyt w Wielkiej Brytanii/Estancia en Gran Bretaña. fotografia  »
2015 - 10 - 17

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.